Turkey domains infographic

Illustrator.

Burada etkili alan adları fiziksel mağazaların internette daha etkin çalışmasına yardımcı olur.